pondělí 22.4.2024
Vsetín
Kladno
3:4
 pondělí 22.4.2024
Vsetín
Kladno
3:4
 čtvrtek 25.4.2024
Kladno
Vsetín
Zrušeno
 sobota 27.4.2024
Vsetín
Kladno
Zrušeno
 pondělí 29.4.2024
Kladno
Vsetín
Zrušeno

ČEZ stadion

Kladenský ČEZ stadion je jeden z nejstarších zimních stadionů v republice. V roce 1959 byl zastřešen a od té doby držel jednotnou podobu prakticky až do velké rekonstrukce, která byla dokončena po roce a půl na podzim 2022. Během rozsáhlých prací hrál A-tým celou sezonu 2021/22 v Chomutově. Poté se i s mládežnickými týmy vrátil na Kladno, kde se tradiční hokejový stánek výrazně proměnil. Dostal novou střechu, zateplení, opláštění, vzduchotechniku, nové prostory VIP, novou novinářskou tribunu, nová okna a dveře. Vybudovány byly nové prostory pokladen a fanshopu, po bocích administrativní budovy vyznikly výtahy. 

 • Název stadionu: ČEZ STADION KLADNO
 • Otevření: v roce 1949, zastřešení v roce 1959, rekonstrukce (I. etapa) 2014, velká rekonstrukce 2022
 • Vlastník: Statutární město Kladno
 • Ředitel ZS: Josef Poláček
 • Kapacita: 5200 diváků
 • Osvětlení: 1200 lx
 • Rozměry hrací plochy: 26x59,5 m
 • Adresa: Hokejových legend 2531, Kladno
 • GPS: 50°8´12.508"N, 14°5´37.346"E

 

Hlavní stadion - první plocha


Tréninkový stadion - druhá plocha


ČEZ STADION KLADNO disponuje dvěma ledovými plochami a je jedním z nejstarších stadionů svého druhu v republice. Stal se svědkem velkých úspěchů kladenských hokejistů, místem oslav šesti mistrovských titulů a zisků klubového mistra Evropy. Vyrostlo zde mnoho skvělých českých hokejistů, mistrů světa a olympijských vítězů.

Obě ledové plochy jsou v sezóně využívány hokejovými oddíly Rytíři a PZ Kladno, svůj čas zde tráví i krasobruslaři. Nemalá část provozních hodin je poskytnuta v zimním období v pravidelných časech veřejnému bruslení. 


Parkování

Parkoviště u Sletiště (GPS: 50°8´12.953"N, 14°5´23.755"E)

Na rohu ulic Hokejových legend a Ke stadionu (GPS: 50°8´10.835"N, 14°5´42.837"E)


Návštěvní řád ČEZ stadionu (Městský zimní stadion)

Pravidla pro návštěvníky ligových utkání

Pořadatelem utkání Tipsport extraligy ledního hokeje (dále jen „ligy“) je Hokej Kladno s.r.o. (dále jen „klub“).

 • Návštěvník ligového utkání je při vstupu na Městský zimní stadion povinen bez vyzvání ukázat vstupenku nebo jiný doklad opravňující jej ke vstupu na Městský zimní stadion - v případě nesplnění této povinnosti pořadatelská služba nevpustí návštěvníka na stadion. Zakoupená vstupenka nebo jiný doklad opravňující ke vstupu opravňuje návštěvníka ligového utkání ke sledování utkání ze sektoru, který je na vstupence vyznačen.
 • Při vstupu do prostorů Městského zimního stadionu během ligového hokejového utkání se provádí bezpečnostní prohlídky návštěvníků. Pokud návštěvník tuto prohlídku odmítne, nebude mu umožněn vstup do prostorů Městského zimního stadionu.
 • Do prostorů Městského zimního stadionu je zakázáno vnášet jakoukoliv pyrotechniku, zbraně nebo vlajky na tyčích. Osoba podezřelá z toho, že u sebe má zbraň nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost diváků je povinna strpět osobní prohlídku, jinak nebude do zimního stadionu vpuštěna, případně bude ze stadionu vyvedena.
 • Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm a s předměty, které ohrožují bezpečnost návštěvníků v prostorách Městského zimního stadionu.
 • Vyloučeny z dalšího pobytu v prostorách Městského zimním stadionu budou osoby, které prokazatelně ruší pořádek, ohrožují zdraví sportovců nebo ostatních návštěvníků.
 • Vyloučeny z dalšího pobytu v prostorách Městského zimního stadionu budou osoby, které neoprávněně manipulují s majetkem a zařízením zimního stadionu, nebo je jinak poškozují.
 • Vyloučeny z dalšího pobytu v prostorách Městského zimního stadionu budou osoby, které házejí předměty na ledovou plochu nebo do hlediště.
 • Návštěvník je při vstupu a v odůvodněných případech (např. podezření, že dané osobě byl uložen zákaz vstupu na zimní stadion nebo v případě porušení návštěvního řádu) i kdykoliv během pobytu na Městském zimním stadionu povinen na vyzvání pořadatelské služby prokázat svou totožnost - v případě nesplnění této povinnosti může pořadatelská služba návštěvníka nevpustit či vyvést z Městského zimního stadionu.
 • Klub je oprávněn uložit v případě porušení příslušných ustanovení návštěvního řádu ze strany návštěvníka časově ohraničený zákaz vstupu na Městský zimní stadion, a to v zájmu zajištění bezpečnosti a pořádku na sportovních akcích pořádaných na zimním stadionu.
 • Klubu je oprávněn odepřít vstup na Městský zimní stadion vedle osob, které nemají vstupenku nebo jiný doklad opravňující ke vstupu či se odmítnou podrobit vstupní kontrole či prohlídce, také osobám, které představují bezpečnostní riziko pro pořádanou akci, osobám, kterým byl ze strany orgánů veřejné moci či ze strany pořadatelů obdobných akcí zakázán vstup na pořádanou akci či akce obdobné z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích, a dále osobám, kterým byl ze strany jiných klubů zakázán vstup na zimní stadiony těchto klubů.
 • Účast ve rvačce, rasově motivované skandování, maskování či zakrývání identity a vhazování jakýchkoli předmětů na ledovou plochu se trestá okamžitým vyvedením návštěvníka z prostorů Městského zimního stadionu bez nároku na vrácení vstupného.
 • V prostorách Městského zimního stadionu je zakázán prodej nápojů ve skleněných a plechových obalech, takové nápoje je rovněž zakázáno vnášet do prostorů zimního stadionu zvenčí.
 • Klub má právo zpracovávat osobní údaje návštěvníků i bez jejich výslovného souhlasu, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů klubu, a to za účelem zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku na zimních stadionech a zamezení vstupu na zimní stadiony osobám, které se dopouštějí na zimních stadionech či v obdobných zařízeních porušování návštěvních řádů či jiného protiprávního jednání.
 • Klub má právo předávat tyto osobní údaje za stejným účelem třetím osobám, a to ČSLH, Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje a dalším klubům, jako dalším správcům.
 • Klub může zpracovávat osobní údaje osob, které se na Městském zimním stadionu dopustily porušení návštěvního řádu či jiného protiprávního jednání - jméno, příjmení, datum narození, adresa místa pobytu, číslo dokladu totožnosti, fotografie, obrazové, obrazově zvukové či zvukové záznamy, popis jednání, které je považováno za jednání v rozporu s návštěvním řádem či za jednání protiprávní z jiného důvodu, a údaje o přijatých opatřeních a uložených trestech.
 • Kdykoliv během pobytu na zimním stadionu mohou být pořizovány fotografie, obrazové, obrazově zvukové a zvukové záznamy návštěvníků - Městský zimní stadion je neustále monitorován kamerovým systémem.

Kompletní Návštěvní řád ČEZ stadionu zde.

INSTAGRAM FEED

#kladynko SLEDOVAT NA INSTAGRAMU