čtvrtek 1.8.2024
Chomutov
Kladno
17:30
 úterý 6.8.2024
Kladno
Chomutov
 
 čtvrtek 8.8.2024
Kladno
Kolín
 
 úterý 13.8.2024
Kladno
Litoměřice
17:30
 čtvrtek 15.8.2024
Litoměřice
Kladno
17:30

Akreditace a klubové materiály

Platnost a udělení akreditace:

Akreditovaní zástupci médií se zavazují respektovat návštěvní řád ČEZ stadionu Kladno, dbát pokynů pověřených osob klubu a pořadatelské služby.

Platnost akreditace je jednorázová nebo celosezonní. Klub Rytíři Kladno si vyhrazuje právo akreditaci neudělit, v případě nerespektování návštěvního řádu ČEZ stadionu či pokynů pověřených osob vydanou akreditaci odebrat.

Z kapacitních důvodů nelze garantovat všem redakcím udělení akreditace. V případě, pokud je kapacita tiskového centra a vyhrazených míst nedostačující, si klub Rytíři Kladno vyhrazuje právo upřednostnit redakce dle svého uvážení.

Novináři a fotografové využívají na kladenském ČEZ stadionu primárně vchod do press budovy na severní části stadionu. Novináři a fotografové mohou využívat press centrum na severní tribuně, press centrum u pokladen, ale také místa 1-15 v první řadě pod prostory bronzové VIP (zde jsou také zásuvky na elektřinu i WiFi).

Tiskové konference s trenéry po zápase se konají v press centru 2 u hlavních pokladen - nutnost prokázat se platnou akreditací. Rozhovory s hráči jsou realizovány u kabin obou týmů, kde je vyznačena mix zóna.

Hokejový klub Rytíři Kladno uznává centrálně vydané akreditace od BPA. Avšak kvůli regulaci osob na stadionu je i na základě této akreditace se vždy předem nahlásit tiskovému mluvčí klubu.

TV a rozhlas

Akreditovaní zástupci TV vysílatelů TELH i zástupci rozhlasových stanic mají vyhrazené prostory v press budově na severní tribuně stadionu.

Informace pro fotografy

Prostor mezi střídačkami může během utkání využívat pouze klubový fotograf, případně fotografové, kteří se na tom předem domluví s vedením klubu.

Každý akreditovaný fotograf pak může využívat prostor kolem hrací plochy. Každý fotograf zároveň musí mít reflexní vestu - pouze schválenou BPA pro Tipsport extraligu (k dostání v press centru 2 u hlavních pokladen).


Žádosti o akreditaci

Žádost o akreditaci musí obsahovat požadavek, zda se jedná o akreditaci pro píšícího novináře, fotografa, rozhlas či TV.

V žádosti o akreditaci je nutné uvést kromě jmen osob také název redakce včetně aktuálních kontaktů.

Žádost o akreditaci na jednotlivá utkání je nutné podat nejpozději 24 hodin před daným utkáním.

Se žádostmi o akreditace se obracejte na tiskového mluvčí klubu.


Využití fotek, videí a citací z webu a oficiálních kanálů klubu

Rytíři Kladno žádají o dodržování pravidel pro využívání fotek, videí i textových citací dle níže uvedených bodů. Jejich porušení může být klasifikováno jako porušení autorských práv (Zákon č. 121/2000 Sb.):

  • Fotografie: Lze využívat fotografie z oficiálního klubového webu (z klubové fotogalerie ZDE) po předchozím písemném schválení ze strany klubu (tiskového mluvčí) a s uvedením zdroje "Rytíři Kladno / jméno autora". Autor je vždy uveden u konkrétní fotogalerie - pokud tomu tak není, je třeba si jeho jméno od klubu vyžádat.
  • Videa: Lze využívat videa z oficiálních klubových kanálů (web, sociální sítě) po předchozím písemném schválení ze strany klubu (tiskového mluvčí) a s uvedením zdroje "Rytíř TV" formou textu nebo vodoznaku. 
  • Texty a citace: Texty z webu a citace lze z oficiálního klubového webu nebo sociálních sítí využít bez předchozího schválení ze strany klubu, ale s uvedením zdroje "Rytíři Kladno". Kontext textu musí být zachován a nesmí žádným způsobem poškozovat jméno klubu tak, že bude kontext záměrně pozměněn nebo upraven.

 

INSTAGRAM FEED

#kladynko SLEDOVAT NA INSTAGRAMU