Výhody

  • lepší přehled o prospěchu, dohled nad studiem, úzká spolupráce trenérů s kantory
  • více tréninkových jednotek
  • řízené doplňování učiva a doučování
  • individuální přístup k nadaným žákům
  • rozvoj všestrannosti - reprezentace školy v řadě jiných sportů
  • návaznost na studium na SŠ - spolupráce se Sportovním gymnáziem Kladno
  • rodiče dovedou dítě na stadion nebo do školy, o zbytek se postará škola s klubem

Kontakt na školu: 312 310 100

Kontakt na školní koordinátorku klubu Rytíři Kladno: Petra Kvasilová, 607 068 084