Akreditační pravidla 2019-2020 - příprava

Na utkání bude umožněn vstup do tiskového centra (vchod č. 14 nebo 15) pouze akreditovaným novinářům v nejvyšším počtu dvou osob na redakci v daném utkání. Z kapacitních důvodů nelze garantovat všem redakcím udělení akreditace resp. místo k sezení v tiskovém centru. V případě, pokud je kapacita tiskového centra nedostačující, si klub Rytíři Kladno vyhrazuje právo upřednostnit redakce dle svého uvážení.

Fotografům bude umožněn vstup na určená místa (prostor u mantinelu jižní tribuna, foto – lávka, po domluvě prostor mezi střídačkami).  

Akreditovaní novináři se zavazují respektovat návštěvní řád ČEZ stadionu Kladno, dbát pokynů pověřených osob klubu a pořadatelské služby.

Platnost akreditace je jednorázová. Klub Rytíři Kladno si vyhrazuje právo akreditaci neudělit, v případě nerespektování návštěvního řádu ČEZ stadionu či pokynů pověřených osob vydanou akreditaci odebrat.

Fotografové jsou povinni nosit akreditační kartu na viditelném místě po celou dobu utkání.

Hokejový klub Rytíři Kladno uznává centrálně vydané akreditace od BPA. 


Žádosti o akreditaci

Žádost o akreditaci musí obsahovat požadavek, zda se jedná o akreditaci pro píšícího novináře, fotografa, rozhlas či TV.

V žádosti o akreditaci je nutné uvést kromě jmen osob také název redakce včetně aktuálních kontaktů.

Žádost o akreditaci na jednotlivá utkání je nutné podat nejpozději ve 12:00 v den utkání.


Se žádostmi o akreditace se obracejte na tiskového mluvčího klubu Víta Herala, který je kontaktní osobou pro média.

 

Vít Heral, tiskový mluvčí

Tel.: +420 774 114 324

E-mail: vit.heral@rytirikladno.cz